Дэд дарга

 1. Дамдингийн Даваадорж – НАХЯС-ын 1986.07.19-ний өдрийн Б/527 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын Гүйцэтгэх алба, харуул хамгаалалт эрхэлсэн орлогч дарга

 2. Цэвэгдоржийн Дамдин – НАХЯС-ын 1972.01.27-ны өдрийн Б/23 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын орлогч , үйлдвэр санхүү эрхлэсэн орлогч дарга, НАХЯС-ын 1988.01.23-ны өдрийн Б/33 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын орлогч, үйлдвэр, барилгын хэлтсийн дарга

 3. Дугарын Чимиддорж – НАХЯС-ын 1988.01.23-ны өдрийн Б/33 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын  орлогч, эдийн засгийн хэлтсийн дарга

 4. Очирын Дамбасүрэн – НАХЯС-ын 1986.07.19-ний өдрийн Б/527 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын орлогч, Улс төр, хүмүүжлийн хэлтсийн дарга

 5. Лхамсүрэнгийн Чойжилжав НАХЯС-ын 1988.08.29-ний өдрийн Б/489 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын орлогч, гүйцэтгэх алба , харуул хамгаалалтын хэлтсийн дарга

 6. Отгоны Шагдарсүрэн НАХЯС-ын  05.04-ний өдрийн Б/152 тоот тушаалаар ЗХХБУГ-ын  орлогч, төлөвлөгөө –эдийн засгийн хэлтсийн дарга, ХЗС-ын 1990.10.24-ний өдрийн Б/16 тоот тушаалаар ЗХХГ-ын Эдийн засаг- санхүү эрхэлсэн орлогч дарга

 7. Рэнцэнгийн Гэгээнжаргал ХЗС-ын 1990.10.24-ний өдрийн Б/16 тоот тушаалаар ЗХХГ-ын Арга зүй, мэдээллийн асуудал эрхэлсэн орлогч дарга

 8. Бавуугийн Чулуунбаатар – ХЗС-ын 1991.05.20-ны өдрийн Б/165 тоот тушаалаар ЗХХГ-ын Санхүү, үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд дарга

 9. Цэвэгдоржийн Дамдин – ХЗС-ын 1993.02.04-ний өдрийн Б/38 тоот тушаалаар ХАУГ-ын дэд дарга, эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга

 10. Лувсандоржийн Ганбат – ХЗС-ын 1993.05.21-ний өдрийн 108 тоот тушаалаар ХАУГ-ын дэд дарга, боловсон хүчин сургалт хүмүүжлийн хэлтсийн дарга

 11. Лхамсүрэнгийн Гарамжил –ХЗС-ын 1999.12.20-ны өдрийн 272 тоот тушаалаар ШШБЕГ-ын Дэд дарга, ХЗДХС-ын 2000.12.01-ний өдрийн 139 тоот тушаалаар ШШБЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Хорих ял эдлүүлэх газрын дарга

 12. Хөхөөгийн Уламбаяр – ХЗДХС-ын 2003.12.16-ны өдрийн 243 тоот тушаалаар ШШБЕГ-ын Дэд дарга бөгөөд Тогтоол гүйцэтгэх газрын дарга

 13. Даваанямын Даваа-Очир – ХЗДХС-ын 2009.01.21-ний өдрийн 10  тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Тогтоол гүйцэтгэх газрын дарга, ХЗДХС-ын 2012.10.19-ний өдрийн Б/15 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга

 14. Тойжамцын Батболд – ХЗДХС-ын 2009.02.18-ны өдрийн Б/37 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, ХЗДХС-ын 2012.04.19-ний өдрийн Б/05 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Тогтоол гүйцэтгэх газрын дарга

 15. Пүрэвжавын Хосбаяр ХЗС-ын 2012.10.19-ний өдрийн Б/15 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Тогтоол гүйцэтгэх газрын дарга

 16. Дамдинсүрэнгийн Дамдинцэрэн ХЗС-ын 2012.10.19-ний өдрийн Б/15 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, ХЗС-ын 2013.02.20-ны  өдрийн Б/224 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын  дэд дарга

 17. Адъяабазарын Намсаманд ХЗС-ын 2013.03.18-ны өдрийн Б/13 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга

 18. Дэмбэрэлдоржийн Мөнхсайхан ХЗС-ын 2014.10.03-ны өдрийн Б/65 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга

 19. Гомбожавын Туулхүү ХЗС-ын 2015.02.02-ны өдрийн Б/04 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга, ХЗДХС-ын 2016.11.04-ний өдрийн А/79 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд ТГГ-ын асуудал эрхэлсэн дарга, ХЗДХС-ын 2017.12.20-ны өдрийн Б/63 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга

 20. Ганбатын Элбэгсайхан ХЗС-ын 2015.02.02-ны өдрийн Б/03 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга

 21. Жанжаагийн Батсайхан ХЗДХС-ын 2016.11.04-ний А/78 тоот тушаалаар ШШГЕГ-ын дэд дарга