Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга

  1. Хурандаа Гэмбэлийн Бадам – 1996 оноос Шийдвэр гүйцэтгэлийн газрын дарга
  2. Дэд хурандаа Пүрэвийн Загдаа – 1998 оноос ШШБЕГ-ын Шийдвэр гүйцэтгэлийн газрын дарга
  3. Хурандаа Тойжамцын Батболд – 2009 оноос ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга
  4. Хурандаа Даваанямын Даваа-Очир – 2012 оноос ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга
  5. Хурандаа Жавхлантийн Наранбаатар – 2015 оноос ШШГЕГ-ын Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга
  6. Хурандаа Дамдинсүрэнгийн Дамдинцэрэн – 2017 оноос ШШГЕГ-ыэ дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
  7. Хурандаа Адъяабазарын Намсаманд – 2018 оноос ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга