Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны дарга

  1. Хурандаа Хүрэлээгийн Ариунболд – 2017 оноос ШШГЕГ-ын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны дарга
  2. Хурандаа Дэндэвийн Од-Сэр – 2020 оноос ШШГЕГ-ын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны даргаар өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.