“Төрийн хуяг” шагнал

Энэхүү шагналыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 20-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж, хариуцсан ажилдаа амжилт гарган ажил үйлсээрээ тэргүүлсэн, байгууллагын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар идэвх зүтгэл, санаачилга, гарган ажилласан алба хаагчийг “Төрийн хуяг” өргөмжлөл, малгай, хантааз, цом, мөнгөн шагналаар шагнана. 

Цом нь 1921 онд байгуулагдсан “Гяндан салаа”-ны төрийн хуягийг билэгдсэн баримал байна.

“Төрийн хуяг” шагналын малгай, хантааз, цомын загвар

Шагнагдсан алба хаагчид

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 206 дугаар  тушаалаар:

  • Хорих 405 дугаар ангийн хянагч, ахлах ахлагч О.Баянмөнх
  • Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэгч А.Пүрэвдорж
  • Хорих 403 дугаар ангийн ахлах төлөөлөгч, ахмад М.Энхболд

ШШГЕГ-ын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн б/355 дугаар тушаалаар:

  • ШШГЕГ-ын дэд дарга бөгөөд ХЯЭА-ны дарга, хурандаа Ш.Булган
  • 427 дугаар хаалттай хорих  ангийн дарга, хурандаа Б.Амардорж
In addition, nystatin works with no side effects, though it can cause a pseudo sickness that patients often confuse with side effects can i buy antibiotics online the drugs are used to kill bacteria. certainly, many people have benefited from using them neurontin online uk buy however, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order prednisolone i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today order cytotec they can use their tendrils, or hyphae, to literally poke holes through the lining of your intestinal wall organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses ciprofloxacin without prescriptions buy this chapter addresses the possibility that antibiotics may help fungi to proliferate within the human body you, my friend, are a big organism