Санхүү албаны дарга

  1. Цэвэгдоржийн Дамдин – 1972 оноос
  2. Хурандаа Отгоны Шагдарсүрэн – 2002 оноос ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр, бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтын газрын дарга
  3. Дэд хурандаа Мэндбаярын Хуягбаатар – 2012 оноос ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр, бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтын газрын дарга
  4. Хурандаа Шонгоогийн Эрхэмбаяр – 2014 оноос ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
  5. Дэд хурандаа Яйчилийн Ган-Эрдэнэ – 2016 оноос ШШГЕГ-ын Санхүү, хангамжийн газрын дарга
  6. Хошууч Сайнбаярын Батбямба – 2018 оноос ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
  7. Хурандаа Отгоны Шагдарсүрэн – 2019 оноос ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газрын даргаар өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.