Тэргүүн дэд дарга

  1. Лигдэнгийн Батбаяр – ХЗС-ын 1992.02.27-62 тушаалаар Хорих ангиудыг удирдах газрын Тэргүүн дэд дарга
  2. Сандагийн Зунрий – ХЗС-ын 1993. 12.31-238 дугаар тушаалаар Хорих ангиудыг удирдах газрын Тэргүүн дэд дарга, харуул хамгаалалтын хэлтсийн дарга
  3. Дамдинсүрэнгийн Дамдинцэрэн – ХЗДХС-ын 2007.05.04-101 тушаалаар ШШГЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга
  4. Пүрэвжавын Хосбаяр – ХЗС-ын 2013 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/07 дугаар тушаалаар ШШГЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга
  5. Гомбожавын Туулхүү – ХЗС-ын 2014 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Б/… дугаар тушаалаар ШШГЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга
  6. Машлайн Алтан-Очир – ХЗДХС-ын 2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/28 дугаар тушаалаар ШШГЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга
  7. Дамдинсүрэнгийн Дамдинцэрэн – ХЗДХС-ын 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/07 дугаар тушаалаар ШШГЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга
  8. Шархүүгийн Булган – ХЗДХС-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар ШШГЕГ-ын Тэргүүн дэд дарга