н.ЖАМЪЯНДОНОЙ

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • Хорих, цагдах газрын улс төрийн туслах байхад нь ДЯЯ-ны сайдын 1939 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 292 дугаар тушаалаар Засан сайжруулах газрын даргаар томилжээ. Мөн 1939 онд Лувсаншарав газрын даргаар ажиллаж байсан гэж зарим баримт жагсаалтад дурджээ. Харин Жамъяндоной 1942 онд дахин даргаар томилогдон 1945 оны 11 дүгээр сар хүртэл ажилласан байна.
Show More