Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үе үеийн дарга нар


Сүрэнхорлоо
/1927-1929 он/
Даржаагийн
Гэндэн-Яринпил

/1936-1937 он/
Хурандаа Дамдинсүрэнгийн Дамдинцэрэн
/2019 оны 03 дугаар сараас/