Томилогдхын өмнөх сургалт

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын нэг цонхны үйлчилгээний төвд 13:30 – ...

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2016 оны 01 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

ТОМИЛОГДОХЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Хууль зүйн яамны харьяа бусад агентлагаас анхлан ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/01, А24 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх ахлагчийн курсийг 45 хоногийн хугацаатай ХСИС дээр бэлтгэдэг болсон. 2014 он гарсаар энэ төрлийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан ба 2014 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2014 ...

Дэлгэрэнгүй »

Томилогдохын өмнөх сургалт гэж юу вэ?

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх, нөөц бүрдүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнд орох сонирхолтой иргэдээс сэтгэхүйн болон эрүүл мэнд, бие бялдарын шалгалт авж тэнцсэн иргэдийг ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/01, А24 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх курсд  2 сарын ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top