Сургалтын зар

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доор тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын нэг цонхны үйлчилгээний төвд 13:30 – ...

Дэлгэрэнгүй »

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хууль сахиулахын их сургуулийн захиалгаар 2017-2018 оны хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа их, дээд сургуулийн бакалавр, магистрантур, ...

Дэлгэрэнгүй »

Оросын холбооны улсад тэтгэлгээр суралцуулна

Оросын холбооны улсад тэтгэлгээр суралцуулна

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хууль сахиулахын их сургуулийн захиалгаар 2017-2018 оны хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа их, дээд сургуулийн бакалавр, магистрантур, ...

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2016 оны 01 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх  сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

ШШГБ-ын Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургууль дээр “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх мэргэжлийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Иймд тус сургалтад хамрагдан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулагад шинээр ажилд орох хүсэлтэй дор дурдсан шаардлага хангасан иргэд 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ны дотор   1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл 2.гурван ...

Дэлгэрэнгүй »

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх курсын бүртгэл эхэллээ

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх курсын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуултай хамтаран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх 60 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн иргэд 2014 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 29-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 108 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгүүлнэ үү. 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top