Сургалт

Томилогдохын өмнөх сургалт гэж юу вэ?

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх, нөөц бүрдүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнд орох сонирхолтой иргэдээс сэтгэхүйн болон эрүүл мэнд, бие бялдарын шалгалт авж тэнцсэн иргэдийг ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/01, А24 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх курсд  2 сарын ...

Дэлгэрэнгүй »

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сургалтын бодлого, чиглэл

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сургалтын бодлого чиглэл, цаашдын чиг хандлага нь төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэл нь байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилт, чиг үүргийг тухайн цаг үеийн шаардлагад нийцүүлэн өндөр мэдлэг, чадвар бүхий хүний нөөцөөр богино хугацаанд чанартай гүйцэтгүүлж, байгууллагын нээлттэй, шуурхай байдлыг хангаж иргэд, байгууллагад төрийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй, түргэн шуурхай үзүүлэх шаардлага нэн түрүүнд тавигдаж, төрийн албан хаагчдаас ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top