Сургалт

Сэтгэл зүйчид сургалтад хамрагдаж байна

Сэтгэл зүйчид сургалтад хамрагдаж байна

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа агентлагуудад ажиллаж байгаа 80 гаруй сэтгэл зүйчид 2016 оны 10 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд “Хууль сахиулах салбарт ажиллаж буй алба хаагчдад сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд” сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнд оролцож байна. Тус сургалт, зөвлөгөөнд ШШГЕГ-ын харьяа төв, орон нутаг дахь хорих ангиудад ажиллаж буй 20 гаруй сэтгэл зүйчид хамрагдаж байгаа юм.

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2016 оны 01 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

“Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх  сургалтын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 90 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн, доорх тавигдах шаардлага хангасан иргэд 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 107 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгэлд ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

ШШГБ-ын Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургууль дээр “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх мэргэжлийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Иймд тус сургалтад хамрагдан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулагад шинээр ажилд орох хүсэлтэй дор дурдсан шаардлага хангасан иргэд 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ны дотор   1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл 2.гурван ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГЕГ-ЫН ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧИД “ЭЙБЛ” ПРОГРАМЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

ШШГЕГ-ЫН ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧИД “ЭЙБЛ” ПРОГРАМЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хэлтэс, тасгийн дарга нар болон ахлах мэргэжилтнүүд 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр “Байгууллагын дотоод удирдлага”-ын “Эйбл” програмыг нэвтрүүлэх сургалтад хамрагдлаа. ШШГБ-д уг програмыг нэвтрүүлснээр байгууллагын дотоод ажил, албан хаагчдын уялдаа холбоог сайжруулах, албан бичиг боловсруулах, дамжуулах үйл ажиллагаа, мэдээллийг цахимаар хурдан шуурхай солилцохоос гадна бичиг хэрэг, шуудангийн зардлыг хэмнэх давуу талтай юм. Мөн байгууллагын албан ...

Дэлгэрэнгүй »

АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ТАЛААР

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2009 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/65 дугаар тушаалаар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах сургалтын хөтөлбөр /2009-2019 онд/”-ийг баталсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаны сургалтыг орчин үеийн шинэлэг хэлбэрт шилжүүлэх, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшлийн ур чадварыг хөгжүүлэх үүднээс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2014 ...

Дэлгэрэнгүй »

ТОМИЛОГДОХЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Хууль зүйн яамны харьяа бусад агентлагаас анхлан ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/01, А24 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх ахлагчийн курсийг 45 хоногийн хугацаатай ХСИС дээр бэлтгэдэг болсон. 2014 он гарсаар энэ төрлийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан ба 2014 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2014 ...

Дэлгэрэнгүй »

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх курсын бүртгэл эхэллээ

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх курсын бүртгэл эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуултай хамтаран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх 60 хоногийн сургалт эхлэх болсонтой холбогдуулан тус сургалтад хамрагдахыг хүссэн иргэд 2014 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 29-ны өдөр хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 108 тоотод дараах материалыг бүрдүүлэн ирж бүртгүүлнэ үү. 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл ...

Дэлгэрэнгүй »

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сургалтын хэлбэр

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сургалтын хэлбэр нь: 1. Дотоодод явуулах сургалт: а/ Бага бие бүрэлдэхүүний ахлагч бэлтгэх анхан шатны сургалт: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх, нөөц бүрдүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнд орох сонирхолтой иргэдээс сэтгэхүйн болон эрүүл мэнд, бие бялдарын шалгалт авж тэнцсэн иргэдийг ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top