Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгийн дараах тойргуудад ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Үүнд: Архангай аймаг – 3, 4, 5 дугаар тойрог Баянхонгор аймаг – 14 дүгээр тойрог Говь-Алтай аймаг – 18 дугаар тойрог Завхан аймаг – 45 дугаар тойрог Өмнөговь аймаг – 70 дугаар тойрог Сэлэнгэ аймаг – 74 дүгээр тойрог ...

Дэлгэрэнгүй »

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ Шийдвэр гүйцэтгэгч нь ял шийтгэлгүй, шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтаар тэнцсэн Монгол Улсын иргэн байна. Сонгон шалгаруулалтыг хоёр жилд нэг удаа явуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацаанаас өмнө сонгон шалгаруулалтыг зарлан явуулж болно. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчийг аймаг, нийслэлийн ШГАлбадад сул орон тоо гарсан тохиолдолд нөхөх зорилгоор нөөцийн жагсаалтад бүртгэнэ. Сонгон шалгаруулалтын товыг шалгалт эхлэхээс 30-аас доошгүй ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top