Иргэдэд

2015.10.02-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 96030859 ЭНД ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.09.22-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 96030859 ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ ...

Дэлгэрэнгүй »

2015 ОНЫ 09 САРЫН 04-НИЙ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.08.07-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

              Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цагт албаны casino байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.07.28-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны  өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас:  96030859 ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.07.10-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

            Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.06.19-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top