Иргэдэд

Албадан дуудлага худалдаа

Албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны нэг цэгийн үйлчилгээний заланд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 70109195, 88095877  Энд дарж ...

Дэлгэрэнгүй »

Албадан дуудлага худалдаа

Албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны нэг цэгийн үйлчилгээний заланд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 70109195, 88095877 Энд дарж ...

Дэлгэрэнгүй »

Албадан дуудлага худалдаа

Албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж ...

Дэлгэрэнгүй »

Дэлгүүрийн журмаар худалдан борлуулах хөрөнгийн жагсаалт

Дэлгүүрийн журмаар худалдан борлуулах  хөрөнгийн жагсаалт

ШШГЕГазрын харьяа Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах хөдлөх эд хөрөнгийг дэлгүүрийн журмаар худалдан борлуулж байна. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо Үндсэн хуулийн гудамж 3,  Утас: 70002126

Дэлгэрэнгүй »

Анхны албадан дуудлага худалдаа

Анхны албадан дуудлага худалдаа

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн анхны албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ний өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогсдыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд ...

Дэлгэрэнгүй »

Албадан дуудлага худалдааны зар

Албадан дуудлага худалдааны зар

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаагаар 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 цагт  Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогсдыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14:00 – 17:00 цагын хооронд Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд бүртгэж, дэнчин хүлээн ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.02.19-ны албадан дуудлага худалдаа

2015.02.19-ны албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 02 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.12.10-ны албадан дуудлага худалдаа

2015.12.10-ны албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 96030859 Цахим хаяг: http://www.nshga.cd.gov.mn ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.10.30-ны албадан дуудлага худалдаа

2015.10.30-ны албадан дуудлага худалдаа

   Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 96030859 2015.10.30 ADH ...

Дэлгэрэнгүй »

2015.10.20-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна. Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Утас: 96030859 ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top