Хүний нөөц

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2008 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр          Дугаар А/32                                                                      Улаанбаатар хот Дүрэм батлах тухай “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын хууль”-ийн ...

Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ыг www.cd.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН СУЛ ОРОН ТОО

ГАЗАР, АНГИ, АЛБА, НЭГЖИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 2014.07.28  №  Алба, анги   Төсвөөс цалинждаг сул орон тоо  Орлогоос цалинждаг сул орон тоо  Офицер  Ахлагч  Энгийн  Офицер  Ахлагч   Энгийн  1  Захиргааны удирдлагын газар  мэргэжилтэн-1 ахлах мэргэжилтэн-1 архивын эрхлэгч-1  хөгжимчин-3  2  Тогтоол гүйцэтгэх газар мэргэжилтэн-1 шуурхай удирдлагын бүлгийн мэргэжилтэн-1  тусгай бүлгийн ажилтан-3  3  Шийдвэр гүйцэтгэх газар үйлчлэгч-1 манаач-1  4  Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө ...

Дэлгэрэнгүй »

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСНААР ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР АВАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2014.05.05                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот Д/д Тушаалын огноо Тушаалын дугаар Цэргийн цол Овог нэр Товч утга Анги, алба, салбар, нэгжийн нэр Албан  тушаал 1 2014.01.03 Б/07 ахмад Юндэндоржийн Дуламсүрэн Албан тушаалаас чөлөөлж, цэргийн алба хаасны хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэрт гаргах тухай Цагдан хорих 461 дүгээр анги Тооцооны нягтлан бодогч 2 2014.01.07 Б/22 ахлах ахлагч Бавуугийн Лхагва Албан тушаалаас чөлөөлж, цэргийн алба хаасны хувь ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top