Санхүү

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

 Багц №3-т ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/145 тоот тушаалаар шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэн хоёр компаниас үнийн санал авч, барааны дээжийг авчруулан туршиж үзсэний үндсэн дээр ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/164 тоот тушаалаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс харна уу. Багцын дугаар, нэр Төсөвт өртөг /мян.төг/  Санал ирүүлсэн компанийн нэр ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

 ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/72 тоот тушаалаар Багц №03-т шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул хязгаарлагдмал тендер зарлахаар шийдвэрлэсэн. Дээрх шийдвэрийн дагуу хязгаарлагдмал тендер зарлаж нэг компани оролцсон боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/145 тоот тушаалаар шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс харна уу. Багцын дугаар, ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ШШГЕГ-2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ШШГЕГ-2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

Тендерийн үнэлгээний хороо 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр байгуулагдан, 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр худалдан авах ажиллагааны e-procurement.mn сайт, өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-д тендерийн урилгыг нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлтийг 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр нээж, 11 байгууллага нийт 4 багцад тендер ирүүлсэн. Үнэлгээг хийн Багц №1, 2, 4-т шалгарсан байгууллагатай ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 03 ...

Дэлгэрэнгүй »

“Албан хэрэгцээнд тавилга эд хогшил, гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” ШШГЕГ-2016/05/ХО дугаартай тендерийн үр дүн

“Албан хэрэгцээнд тавилга эд хогшил, гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” ШШГЕГ-2016/05/ХО дугаартай тендерийн үр дүн

Тендерийн үнэлгээний хороо 2016 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдөр байгуулагдаж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр худалдан авах ажиллагааны e-procurement.mn сайт, өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-д тендерийн урилгыг нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлтийг 02 дугаар сарын 15-ны өдөр нээж, 6 байгууллага нийт 2 багцад тендер ирүүлсэн. Үнэлгээг хийн, 2 багцад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн “Тулга техник” ХХК болон “БСБ трейдинг” ХХК-уудтай ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

ШШГБ-ын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

Код Эдийн засгийн ангилал  ТТЗ-н 2017 оны санал  2018 оны төсөөлөл  2019 оны төсөөлөл   Нийт       200,718,080.4       161,276,176.5       174,674,748.4   Нийт зардлын дүн       200,718,080.4       161,276,176.5       174,674,748.4 21      Урсгал зардал       112,311,954.3       120,704,832.3       130,070,925.1 210         Бараа үйлчилгээний зардал       103,099,881.8       109,716,900.7       117,975,942.9 2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил         ...

Дэлгэрэнгүй »

Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Огноо: 2016-08-11 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэрэгцээнд шаардлагатай автомашин нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ-2016/13/ДО    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэрэгцээнд шаардлагатай автомашин нийлүүлэх–ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.   Багцын дугаар Багцын нэр Баталгааны дүн /төг/ Багц 01 Суудлын автомашин     3600000   Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top