Цахим сургалт

Сургалтын хэрэгцээг төлөвлөх, хүний нөөцийн сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Сургалтын хэрэгцээг төлөвлөх, хүний нөөцийн сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН, АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ НАРЫН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДАВТАН СУРГАЛТ “Сургалтын хэрэгцээг төлөвлөх, хүний нөөцийн сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал” Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч, хурандаа Б.АЛТАНГЭРЭЛ  

Дэлгэрэнгүй »

“Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулахад ашиглах богино хэмжээний 24 ангит кино

“Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт”-ыг зохион байгуулахад ашиглах богино хэмжээний 24 ангит кино

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top