Төрийн албаны салбар зөвлөл

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгийн дараах тойргуудад ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Үүнд: Архангай аймаг – 3, 4, 5 дугаар тойрог Баянхонгор аймаг – 14 дүгээр тойрог Говь-Алтай аймаг – 18 дугаар тойрог Завхан аймаг – 45 дугаар тойрог Өмнөговь аймаг – 70 дугаар тойрог Сэлэнгэ аймаг – 74 дүгээр тойрог ...

Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ыг www.cd.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан ...

Дэлгэрэнгүй »

Журам

Журам

ЭНД ДАРЖ ТАТАХ МОНГОЛ УЛС ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ     2014  оны  06  дугаар сарын 16 -ны өдөр                                        Дугаар 72                     Улаанбаатар хот     Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход  мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар  батлах тухай     Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.8, 35 дугаар зүйлийн 35.1.3, 35.1.9,   Төрийн ...

Дэлгэрэнгүй »

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХ ЖУРАМ

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХ ЖУРАМ

ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.         Хууль сахиулахын их сургуулийн /цаашид ХСИС гэх/ боловсролын зэрэг олгох бүх төвшний сургалтад суралцагч элсүүлэхтэй холбогдон үүсэх нийтлэг харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. 1.2.         ХСИС-ийн элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах нийтлэг журам /цаашид элсэлтийн журам гэх/ нь Монгол Улсын “Боловсролын тухай хууль”,“Дээд боловсролын тухай хууль”, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top