Удирдах албан хаагчид

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: ГОМБОЖАВЫН ТУУЛХҮҮ

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 09-р дүгээр сарын 11-ний өдрийн 25/172 дугаар тушаалаар ШШГЕГ-ын Дэд даргаар томилогдсон.

 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр:  ПҮРЭВИЙН МӨНХГЭРЭЛ

Мэргэжил: Инженер, Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн б/95 дугаар тушаалаар Захиргааны удирдлагын газрын даргаар томилогдсон.

 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: ЖАВХЛАНТ НАРАНБААТАР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны  дугаар сарын ний өдрийн дугаар тушаалаар Шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргаар томилогдсон.

 

 ТОГТООЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР

Овог,нэр: ПҮРЭВЖАВЫН ХОСБАЯР

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны  дугаар сарын -ний өдрийн дугаар тушаалаар Тогтоол гүйцэтгэх газрын даргаар томилогдсон.

 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТУСГАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

Овог,нэр: ДОРЖИЙН АДЬЯАБАЗАР

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Доктор

ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн б/95 дугаар тушаалаар Аюулгүй байдал, тусгай ажиллагааны газрын даргаар томилогдсон.

 

САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭР, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Овог,нэр: ШОНГООГИЙН ЭРХЭМБАЯР

Мэргэжил: Эдийн засагч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн б/95 дугаар тушаалаар Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газрын даргаар томилогдсон.

 

Scroll To Top