2015.12.10-ны албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж
Утас: 96030859
Цахим хаяг: http://www.nshga.cd.gov.mn
www.facebook.com/pages/Нийслэлийн-Шийдвэр-Гүйцэтгэх-Алба
Scroll To Top