2015.10.20-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж
Утас: 96030859
Scroll To Top