2015.08.07-НЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

              Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цагт албаны casino байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2015 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж
Утас: 96030859
Scroll To Top