2015.02.19-ны албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 02 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж
Утас: 96030859
Scroll To Top