ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг /сая төгрөг/ 2016 онд санхүүжих /сая төгрөг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тайлбар, тодруулга
Эхлэх Дуусах
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах – ШШГЕГ 2016 2016 768.3 768.3 НТШ Урсгал төсөв
2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, гутал, оёдлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах – ШШГЕГ 2016 2016 622.4 622.4 ШГ Урсгал төсөв, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 34.1.2, 45.7-д заасан нөхцөл үүссэн тул Бөртэ ТӨҮГ, Хорих 407, Хорих 409-р ангиудтай шууд гэрээ байгуулах
3 Нэг цонхны үйлчилгээ бүхий албан контор, цагдан хорих байр барих /Баянхонгор/ 2016 2016 605.0 605.0 ШГ Дотоод эх үүсвэр, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 45.7-д заасны дагуу шууд гэрээ байгуулах
4 Конторын барилгын их засвар /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 2016 2016 61.0 61.0 ШГ Дотоод эх үүсвэр, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 45.7-д заасны дагуу шууд гэрээ байгуулах
5 Конторын барилгын дотор засвар /УБ, СБД, НШГА/ 2016 2016 125.0 125.0 НТШ Дотоод эх үүсвэр
6 Суудлын автомашин 2016 2016 165.0 165.0 НТШ Дотоод эх үүсвэр
7 Компьютер 2016 2016 118.4 118.4 НТШ Дотоод эх үүсвэр
8 Принтер 2016 2016 21.1 21.1 НТШ Дотоод эх үүсвэр
9 Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж 2016 2016 135.7 135.7 НТШ Дотоод эх үүсвэр
10 Байгууллагын хүнсний хэрэгцээт мах, дайвар бүтээгдэхүүн 2016 2016 335.0 335.0 НТШ Дотоод эх үүсвэр
11 Байгууллагын хүнсний хэрэгцээт гурил, цагаан будаа 2016 2016 400.0 400.0 НТШ Дотоод эх үүсвэр
12 Тавилга, эд хогшил 2016 2016 100.8 100.8 НТШ Дотоод эх үүсвэр
Нийт дүн 3,457.7 3,457.7
Scroll To Top