Харьяа анги, салбар, нэгж

Хорих ял эдлүүлэх алба

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг

403 дугаар нээлттэй хорих анги

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

409 дүгээр хаалттай хорих анги

Сургалт, хүмүүжлийн тусгай байгууллага

415 дугаар хаалттай хорих анги

417 дугаар нээлттэй хорих анги

421 дүгээр нээлттэй хорих анги

427 дугаар хаалттай хорих анги

429 дүгээр хаалттай хорих анги-Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

433 дугаар хаалттай хорих анги

435 дугаар хаалттай хорих анги

439 дүгээр хаалттай хорих анги

441 дүгээр нээлттэй хорих анги

Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 419 дүгээр нээлттэй хорих анги

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 443 дугаар нээлттэй хорих анги

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих анги

Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 445 дугаар нээлттэй хорих анги

Нийслэлийн ШШГГ

Архангай аймаг дахь ШГГ

Баянхонгор аймаг дахь ШГГ

Баян-Өлгий аймаг дахь ШГГ

Булган аймаг дахь ШГГ

Говь-Алтай аймаг дахь ШГХ

Дундговь аймаг дахь ШГГ

Дорноговь аймаг дахь ШГГ

Дорнод аймаг дахь ШГГ

Завхан аймаг дахь ШГГ

Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 437 дугаар нээлттэй хорих анги

Өмнөговь аймаг дахь ШГГ

Өвөрхангай аймаг дахь ШГГ

Сүхбаатар аймаг дахь ШГХ

Сэлэнгэ аймаг дахь ШГГ

Төв аймаг дахь ШГГ

Увс аймаг дахь ШГГ

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба

Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газар

Хэрэмт цамхаг УТҮГ

Шохой тоосго нэгдэл нэгдэл

Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв /МСҮТ/

Тосонцэнгэл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Налайх шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс

Замын-Үүд шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Хєтєл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Авдрант Хайрхан УТҮГ

Багануур тоосго ТӨААТҮГ

Газар Ивээл ТӨААТҮГ

Баривчлах төв
Scroll To Top