ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

JU5A6578

2016 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр ШШГЕГ-ын Тогтоол гүйцэтгэх газрын Нийгэм, сэтгэл зүйн тасаг, Хорих 405, 407, 409, 411, 415, 421 дүгээр ангийн дарга нар болон алба хаагчид,  “Шри шри “Амьдрах урлаг” бясалгалын төв, Их хөлгөний уламжлалыг хадгалах төв, “Випашяна” судлалын төв, Рейки бясалгалын холбоо төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, багш нартай 2015 онд зохион байгуулсан бясалгалын сургалтын үйл ажиллагаа үр дүнг тооцон, цаашид хамтран ажиллах талаар уулзалт хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.

Scroll To Top