Удирдах албан хаагчид

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Ц.АМГАЛАНБАЯР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Бригадын генерал

Боловсролын байдал: Дээд, хуульч, доктор

Томилогдсон огноо: Засгийн газрын 2016.09.21 100-р тогтоол

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр:  М. АЛТАН-ОЧИР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр, докторант

Томилогдсон огноо: ХЗДХСайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн б/23 дугаар тушаал

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Г.ТУУЛХҮҮ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: Хууль зүйн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 25/172 дугаар тушаал

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Ж.БАТСАЙХАН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, хууль зүйн ухааны доктор

Томилогдсон огноо: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/78 дугаар тушаал.

 

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог,нэр: Х. АРИУНБОЛД

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдлагын менежер

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний б/1211 дугаар тушаал

 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр:  Б.НЯМГОМБО

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн б/907 дугаар тушаал

ХОРИХ ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог,нэр: С.БАТСАЙХАН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны  08 дугаар сарын 14-ний өдрийн б/908 дугаар тушаал

ТУСГАЙ АЖИЛЛАГАА,  АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: П.ХОСБАЯР

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны  07 дугаар сарын 28-ны өдрийн б/871 дугаар тушаал

САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: Я.ГАН-ЭРДЭНЭ

Мэргэжил: Төлөвлөлт, эдийн засаг

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны б/1263 дугаар тушаал

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог,нэр: С.БАТБЯМБА

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний б/1210 дугаар тушаал

Scroll To Top