ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ыг www.cd.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан хаагчдын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дээр 2014 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 26-ны өдрүүдэд 09.00-17.00 цагийн хооронд бүртгэнэ.

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах журамтай бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /зургаан мянган/ төгрөг байна.

Гурав. Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ.

3.1.         Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/;

3.2.         Гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх/;

3.3.         Иргэний үнэмлэх, боловсролын үнэмлэх, диплом, эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, төрсний гэрчилгээ, богино хэмжээний сургалтанд хамрагдаж байсан сургалтын сертификатыг тус тус наториатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

3.4.         Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/;

3.5.         Цахим үнэмлэх, Гурван үеийн түүх намтар

3.6.         Цээж зураг /3х4, 4х6 хэмжээтэй 2 хувь/

3.7.         Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

3.8.         Урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол албан тушаал, цолны архивын лавлагаа/;

3.9.         Эмнэлгийн мэргэжилтэн бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;

3.10.       Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;

3.11.       Цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй 2 хувь/ зэргийг тус тус бүрдүүлнэ.

Жич: “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын 8.7-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагт “Бие бялдрын шалгалт”-ыг зохион байгуулна.

Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгэлийн явцад зарлана.

Бие бялдрын шалгалтад тэнцсэн иргэд “Ерөнхий мэдлэгийн болон Ур чадварын шалгалт”-д орох эрхтэй болно.

Төрийн тусгай албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Мэргэшлийн шалгалт дараах бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байх бөгөөд шалгалтыг энэхүү дарааллаар зохион байгуулна.

  1. Бие бялдрын бэлтгэлийн түвшин тогтоох;
  2. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох; /Цахимаар авна/
  3. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Монгол /кирил хэл/ бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох/; /Цахимаар авна/
  4. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Мэдээллийн технологийн ур чадварын түвшин тогтоох/; /Цахимаар авна/
  5. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ярилцлагаар авна/

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа:

 

Тус байгууллагын 266357, 70109962 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Ажлын байрны нэр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэгжийн нэр

Нэр

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Нас

Ур чадвар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Хорих 401 дүгээр анги

 

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Их эмч

   

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

Мэс заслын тасгийн эрхлэгч

ТТ-12

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Хүний их эмч

 

Мэс заслын их эмч

 

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Хорих 401 дүгээр анги

 

 

Их эмч

ТТ-11

3

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Их эмч

 

 

Хүний их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

Сувиллын нярав

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

Нягтлан бодогч, нярав

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих;

Багаар ажиллах;

Хөдөө орон нутагт ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

4

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

   

Харуул хамгаалалтын ажилтан

 

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 403 дугаар анги

 

Үйлдвэрийн дарга

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Эдийн засагч

 

Эдийн засагч-менежмент

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Бизнес сэтгэлгээтэй байх;

 

Хянагч

ТТ-7

2

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

   

Харуул хамгаалалтын ажилтан

 

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Хянагч тогооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Тогооч

   

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Үйлдвэрийн мастер

ТТ-7

1

Бүрэн дунд,  түүнээс дээш

 

Мастер

   

Мэргэжлээрээ  1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 405 дугаар анги

 

Тооцооны нягтлан бодогч

ТТ-9

1

бакалавр, түүнээс дээш

 

Нягтлан бодогч

 

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Санхүүгийн программыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Нууц хадгалах;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

5

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 407 дугаар анги

 

 

Эмэгтэйчүүдийн эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Хүний их эмч

 

Эмэгтэйчүүдийн их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

Цахилгааны техникч

ТТ-8

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Цахилгааны техникч

 

Цахилгааны инженер

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Тоо бүртгэлийн туслах

ТТ-7

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Эрх зүйч

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах;

Багаар ажиллах чадвартай байх;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Хорих 407 дугаар анги

 

Жолооч

ТТ-7

2

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

 

Хянагч тогооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Тогооч

   

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Оёдлын мастер

ТТ-7

1

Бүрэн  дунд, түүнээс дээш

 

Оёдолчин

 

 

 

Мэргэжлээрээ 2–оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

 

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 409 дүгээр анги

 

 

Их эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Их эмч

 

Хүний их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

 

Сувилагч

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

3

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 411 дүгээр анги

Авто, тоног төхөөрөмжийн механик

ТТ-8

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Автын механик

  Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Техник сэтгэлгээтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Жолооч-1

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 415 дугаар анги

 

Хөдөлмөрийн даамал

ТТ-8

1

Бакалавр, түүнээс дээш

Эдийн засагч-нягтлан бодогч  

Цалин хөлсний нягтлан бодогч

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Хүний хөдөлмөрийг үнэлж чаддаг байх;

 

Хянагч

ТТ-7

5

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 417 дугаар анг

 

Эдийн засагч

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

Эдийн засагч-нягтлан бодогч  

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Санхүүгийн программыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Нууц хадгалах;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Хорих 417 дугаар анги

 

Нийгмийн ажилтан

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Нийгмийн ажилтан

 

Нийгмийн ажлын дадалтай байх

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Нийгэм, сэтгэл зүйн хувьд төлөвшсөн, зохион байгуулах, бусдад нөлөөлөх, хүнтэй зөв харьцах:

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

 

Үйлдвэрийн менежер

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Эдийн засагч

 

Эдийн засагч-менежмент

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Бизнес сэтгэлгээтэй байх;

 

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

Сувилагч

 

Сувилагч

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 421 дүгээр анги

 

Аж ахуйн ажилтан

ТТ-8

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Эдийн засагч

 

Эдийн засаг, менежмент

 

Мэргэжлээрээ 1-3 ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Ес зүйг хэлбэрэлтгүй сахих;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

6

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Жолооч

ТТ-7

2

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Хорих 429 дүгээр анги

 

 

Их эмч

ТТ-7

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Их эмч

 

 

Хүний их эмч

 

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

 

Сувилагч

ТТ-7

2

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

 

Сувилагч

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Баривчлах ял эдлүүлэх 431 дүгээр анги

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Баривчлах ял эдлүүлэх 431 дүгээр анги

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

 

Бичиг хэргийн эрхлэгч

ТТ-7

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Бичиг хэргийн эрхлэгч-Эрх зүйч

 

Бичиг хэргийн ажилтан, архивч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

Соёлч боловсон харьцаатай байх;

Багаар ажиллах;

Хорих 433 дугаар анги

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

 

Жолооч

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

 

 

Холбоочин

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс доош

 

 

Холбоочин

   

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Холбоо дохиоллын зохих сургалтад хамрагдсан байх;

Багаар ажиллах;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Хорих 435 дугаар анги

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 439 дүгээр анги

 

Тооцооны нягтлан бодогч

ТТ-9

1

бакалавр, түүнээс дээш

 

Нягтлан бодогч

 

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Санхүүгийн программыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Нууц хадгалах;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

5

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хорих 441 дүгээр анги

 

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

 

Сувилагч

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

3

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Цагдан хорих 461 дүгээр анги

 

 

Халдвартын эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Их эмч

 

Халдвартын их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

Хянагч

ТТ-7

8

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

 

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Цагдан хорих 461 дүгээр анги

 

Сантехникийн техникч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Сантехникч

 

 

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

 

Сувилагч

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

Багануур дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Хянагч

ТТ-7

4

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Хянагч тогооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Тогооч

  Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Бичиг хэргийн эрхлэгч, даргын туслах

ТТ-7

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Бичиг хэргийн эрхлэгч-Эрх зүйч

 

Бичиг хэргийн ажилтан, архивч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

Соёлч боловсон харьцаатай байх;

Багаар ажиллах;

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Булган аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Говь-Алтай аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Тоо бүртгэлийн байцаагч

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Эрх зүйч

 

Эрх зүйч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Ес зүйг хэлбэрэлтгүй сахих;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

Говьсүмбэр аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Хянагч

 

ТТ-7

2

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

   

Харуул хамгаалалтын ажилтан

 

30 хүртэлх

 

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

 

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

 

Сувилагч

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

Хянагч тогооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Тогооч

   

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Говьсүмбэр аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Дархан-Уул аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

 

 

Их эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Их эмч

 

 

Хүний их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

   

Харуул хамгаалалтын ажилтан

 

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Дорноговь аймгийн Замын-үүд дэх Шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсэг

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Дорнод аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

   

Харуул хамгаалалтын ажилтан

 

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Орхон аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Хянагч тогооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Тогооч

  Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Өвөрхангай аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Тооцооны нягтлан бодогч

ТТ-9

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Нягтлан бодогч

 

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Санхүүгийн программыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Нууц хадгалах;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

Сүхбаатар аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Хөвсгөл аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

 

Сувилагч

 

 

Сувилагч

 

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Хөвсгөл аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Жолооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Хэнтий аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба

 

Тооцооны нягтлан бодогч

ТТ-9

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Нягтлан бодогч

 

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Санхүүгийн программыг ашиглаж чаддаг байх;

Багаар ажиллах;

Нууц хадгалах;

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах;

 

Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч

ТТ-10

1

Бакалвар, түүнээс дээш

 

Эрх зүйч

Эрх зүйч Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй  жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Баримт бичиг боловсруулах;

Хариуцлага өндөртэй байх;

Багаар ажиллах;

 

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Хянагч тогооч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Тогооч

  Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Сантехникч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Сантехникч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба

 

Бичиг хэрэг

ТТ-7

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Бичиг хэргийн эрхлэгч-Эрх зүйч

 

Бичиг хэргийн ажилтан, архивч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

Соёлч боловсон харьцаатай байх;

Багаар ажиллах;

Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газар

 

Сэтгэц наркологийн эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Их эмч

 

Сэтгэц, наркологийн их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

 

Дотрын их эмч

ТТ-11

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Хүний их эмч

 

 

Дотрын их эмч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

“Хэрэмт цамхаг” УТҮГ

 

Хянагч

ТТ-7

1

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

  Харуул хамгаалалтын ажилтан  

30 хүртэлх

Өөрийн бие хамгаалах зохих чадвартай байх;

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Технологийн инженер

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Инженер

Технологийн инженер Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Цахилгааны инженер

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Инженер

Цахилгааны инженер Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

 

Багаар ажиллах;

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

“Хэрэмт цамхаг” УТҮГ

 

Жолооч

ТТ-7

2

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

 

Жолооч

  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

 

 

Сантехникийн багш

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

Багш

 

Сантехникийн багш

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах;

Бүтээлч, шинийг санаачлагч байх;

Сурган хүмүүжүүлэх, олон талын мэдлэгтэй байх;

 

 

Засал чимэглэл, онол дадлагын багш

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Багш

 

 

Засал чимэглэлийн багш

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах;

Бүтээлч, шинийг санаачлагч байх;

Сурган хүмүүжүүлэх, олон талын мэдлэгтэй байх;

 

 

Цахилгааны онол дадлагын багш

ТТ-10

2

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Багш

 

 

Цахилгааны багш

 

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах;

Бүтээлч, шинийг санаачлагч байх;

Сурган хүмүүжүүлэх, олон талын мэдлэгтэй байх;

 

 

Мужааны онол дадлагын багш

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Багш

 

 

Мужааны багш

 

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах;

Бүтээлч, шинийг санаачлагч байх;

Сурган хүмүүжүүлэх, олон талын мэдлэгтэй байх;

 

 

Гагнуурын онол дадлагын багш

ТТ-10

1

Бакалавр, түүнээс дээш

 

 

Багш

 

 

Гагнуурын багш

 

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

35 хүртэлх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах;

Бүтээлч, шинийг санаачлагч байх;

Сурган хүмүүжүүлэх, олон талын мэдлэгтэй байх;

 

Жолооч

ТТ-7

2

Бүрэн дунд, түүнээс дээш

Жолооч   Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Автомашины талаар зохих мэдлэгтэй байх;

Багаар ажиллах;

Машины эвдрэл гэмтлийг оношилж тогтоох, засварлах;

Гадаадын иргэнийг саатуулах байр

 

 

Сувилагч

ТТ-7

1

Тусгай дунд, түүнээс дээш

 

Сувилагч

 

Сувилагч

 

Мэргэжлээрээ 1-3 жил ажилласан байх

30 хүртэлх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй байх;

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байх;

Үүрэг хариуцлага хүлээх;

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

Багаар ажиллах;

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА

 ГАЗАР, ХОРИХ АНГИ, ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА, НЭГЖИЙН

 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

Сул орон тоог нөхөх зар:

Монгол Улсын “Төрийн албаны тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл нь зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

Хоёр. Бүртгэлийн хугацаа:

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дээр 2014 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны хооронд 09.00-11.40, 13.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

Scroll To Top