ТОМИЛОГДОХЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Хууль зүйн яамны харьяа бусад агентлагаас анхлан ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/01, А24 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх ахлагчийн курсийг 45 хоногийн хугацаатай ХСИС дээр бэлтгэдэг болсон.

2014 он гарсаар энэ төрлийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан ба 2014 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний хооронд ХСИС-д 48 иргэнийг харуул хамгаалалтын ажилтнаар сургасан. Өнөөдрийн байдлаар 44 иргэн зохих албан тушаалд томилогдож, 4 иргэн байгууллагын нөөцөд бүртгэлтэй байна.

Scroll To Top