Томилогдохын өмнөх сургалт гэж юу вэ?

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх, нөөц бүрдүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүнд орох сонирхолтой иргэдээс сэтгэхүйн болон эрүүл мэнд, бие бялдарын шалгалт авж тэнцсэн иргэдийг ШШГЕГ-ын дарга болон ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн захирлын 2013 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/01, А24 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх курсд  2 сарын хугацаанд хамруулдаг.

1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл / өөрийн гараар бичсэн байх/;

2. Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/ ;

3. Цахим үнэмлэх, боловсролын үнэмлэх, диплом, эрүүл мэндий дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, төрсний гэрчилгээ богино хэмжээний сургалтад хамрагдаж байсан сургалтын сертификатыг тус тус нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

4. Гурван үеийн түүх намтар;

5. Цээж зураг /3х4, 4х6 хэмжээтэй цээж зураг тус бүр 2 хувь/;

6. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

7. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол албан тушаалын цолны архивын лавлагаа/;

8.  Эмнэлэгийн мэргэжилтэн бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

9. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх зэргийг тус бүрдүүлнэ.

Scroll To Top