Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа болов

Шинэчлэн батлагдсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуульд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг”-т өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн тушаалаар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг  өргөх ёслолын ажиллагаа”-г 2017 оны 10дугаар сарын 13-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

ШШГЕГ болон харьяа хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар нэгжүүд тухайн өдөр тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг нэгэн зэрэг зохион байгуулсан бөгөөд 2610 алба хаагч “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг  өргөв.

img_3453img_3479

Scroll To Top