Дэлгүүрийн журмаар худалдан борлуулах хөрөнгийн жагсаалт

ШШГЕГазрын харьяа Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах хөдлөх эд хөрөнгийг дэлгүүрийн журмаар худалдан борлуулж байна.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо Үндсэн хуулийн гудамж 3,  Утас: 70002126

1 2 3

Scroll To Top