“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийг 2017 оны 2 дугаар сарын 1-нээс дагаж мөрдөнө

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийн зорилт нь гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

Эх сурвалж: http://legalinfo.mn/

Scroll To Top