Анхны албадан дуудлага худалдаа

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн анхны албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ний өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогсдыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд бүртгэж, дэнчинг хүлээн авна.

Хаяг: Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба /Сүхбаатар  дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж/ Утас: 70002127

v

     БАНК, ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАХ АЖЛЫН АЛБА

Scroll To Top