Албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж
Утас: 96030859, 88095877
Цахим хаяг: http://www.nshga.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/Нийслэлийн-Шийдвэр-Гүйцэтгэх-Алба
Scroll To Top