Албадан дуудлага худалдаа

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны нэг цэгийн үйлчилгээний заланд бүртгэж дэнчинг хүлээн авна.
Хаяг:Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж
Утас: 70109195, 88095877
Scroll To Top