Албадан дуудлага худалдааны зар

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийг албадан дуудлага худалдаагаар 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 цагт  Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогсдыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14:00 – 17:00 цагын хооронд Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд бүртгэж, дэнчин хүлээн авна.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо  Үндсэн хуулийн гудамж 3,  Утас: 70002126, 89086194

өуөуөу

“Гэр хорооллын барилгажилт” ХЗХоршооны Төв аймгийн Борнуур суманд байрлах “Манай гэр“ зоогийн газар албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ68.030.800 төгрөг

ыы

Севен бойс  ХЗХоршооны Улаанбаатар хотын Сүхбаатар  дүүргийн 15-р хороо Майхан толгойд байршилтай 280.5 м2 талбайтай Маяами 2 үйлчилгээний зориулалттай обьект албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 43.456.000 төгрөг

ычы

“Гэр хорооллын барилгажилт” ХЗХоршооны Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо Жаргалан хотхон 49а байр 16 тоот 210.9 м2 талбайтай 6 өрөө орон сууц албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 333.028.000 төгрөг

буцбфц“Севен бойс” ХЗХоршооны Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Урт булаг баг Б-19-49 тоот 1 өрөө орон сууцалбадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 31.185.000 төгрөг

уцөуц

“Баян өндөр сан” ХЗХоршооны Төв аймгийн Борнуур суманд байрлах Шилэн хүлэмж албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 659,974,000 төгрөг

уцөцуөуц

“Бизнес кредит” ХЗХоршооныӨмнөговь аймгийн Сэврэй суманд байрлах “Дуут манхан” амралтын газар албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 25.320.540 төгрөг

өуцөц

“Баян өндөр сан” ХЗХоршооны Төв аймгийн Борнуур суманд байрлах Механик зоорь албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 413,490,000 төгрөг

өөөө

“Гэр хорооллын барилгажилт” ХЗХоршооны Дархан уул аймгийн Дархан сум Үйлдвэрийн районд байрлах Модны үйлдвэр 1775 м2 газрын хамт албадан дуудлага худалдаанд оруулах үнэ 494.688.000 төгрөг

 

 

 

 

Scroll To Top