МЯДАГИЙН ГАНХҮҮ

1956 онд төрсөн.

Боловсролын байдал

  • 1974-1977 онд НАХЯ-ны ЦТДунд сургуульд сонсогч

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1977-1980 онд Төв аймаг дахь НАХГ-т төлөөлөгч
  • 1980-1985 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны академид эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
  • 1985-1991 онд Дархан хотын НАХХ-т өмчийн ахлах төлөөлөгч
  • 1991-2010 онд Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн хэлтэс, газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, Нийслэлийн цагдаагийн газар, Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдэд орлогч дарга, эрүүгийн цагдаагийн ажил эрхэлсэн дэд дарга, газар, хэлтсийн дарга
  • 2010 оны 04 дүгээр сараас 2012 оны 10 дугаар сар хүртэлх хугацаанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргаар томилогдон ажиллаж байжээ.

Тус газрын даргаар ажиллаж байсан хурандаа М.Ганхүүд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 222 дугаар зарлигаар “Бригадын генерал” цол олгосон.

Show More