ЖАНЧИВРИНЧИНГИЙН СОДМАНДАХ

Боловсролын байдал

  • 1978 онд НАХЯ-ны Цэргийн тусгай дунд сургууль
  • 1985 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургууль тус тус төгссөн.

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1985-1987 онд УЦСЕГ-ын Эрүүгийн хэргийг эрэн сурвалжлах хэлтэст ахлах байцаагч
  • 1990-1999 онд Найрамдал, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байв.
  • Монгол Улсын Засгийн газрын 19 дүгээр тогтоолоор Ж.Содмандахыг 1999 оны 2 дугаар сараас Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газрын даргаар томилж, Хууль зүйн сайдын тушаалаар хурандаа цол олгосон байна.
Show More