ЖАНЧИВЫН ЧОЙНДОН

1948 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

Боловсролын байдал

  • 1970 онд МУИС,
  • 1989 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны академид тус тус суралцаж инженер, эдийн засагч, хуульч зохион байгуулагч мэргэжил эзэмшсэн.

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1972 онд Хонхор дахь Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн колони буюу барилга ангид эдийн засагч, Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн байгууллагуудыг удирдах газарт эдийн засагч, тасгийн дарга, Мааньт дахь ЗХХ- ийн колонийн даргаар
  • Монгол Улсын Хууль зүйн сайдын 1991 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Б/150 тоот тушаалаар Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн байгууллагуудыг удирдах газрын даргаар томилогдон ажиллаж байжээ.
Show More