ХҮҮХЭНХҮҮГИЙН ПҮРЭВХҮҮ

1930 онд Ховд аймгийн Буянт сумын нутагт төрсөн.

Боловсролын байдал

  • 1967 онд Эдийн засгийн дээд сургууль

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1959 оны 11 дүгээр сараас 1963 оны 09 дүгээр сар хүртэл Засан хүмүүжүүлэх ерөнхий хэлтсийн, 1963 оны 10 дугаар сар хүртэл ЗХБУГ-ын даргаар ажилласан.
  • 1967 онд Эдийн засгийн дээд сургууль төгсч, Хэнтий аймгийн АДХГ Захиргааны нэгдүгээр орлогч дарга
  • 1974 оноос Иргэний агаарын тээврийг удирдах ерөнхий газрын төлөвлөгөө-санхүү эрхэлсэн орлогч даргаар
  • 1980 оноос эхлэн НАХЯ-ны ЗХХБУГ-ын гүйцэтгэх ажил-харуул хамгаалалт эрхэлсэн орлогч даргаар томилогдсон байна. 
Show More