АВИРЫН ХАНДЖАВ

1924 онд Булган аймгийн Хангал сумын II багт төрсөн.

Ажил эрхэлсэн байдал

  • 1956 оны 05 дугаар сараас ахлах дэслэгч цолтой байхдаа Сайдын мөн оны 206 дугаар тушаалаар Засан хүмүүжүүлэх ерөнхий хэлтсийн даргаар томилогдож байжээ.
  • 1959 оны 11 дүгээр сард МАХН-ын уриалга-илгээлт авч Хэнтий аймагт хөдөө аж ахуйн нэгдлийн даргаар ажиллах болсон юм.
Show More