ДАШЗЭВЭГИЙН ЛУВСАН

1915 онд Төв аймгийн Угтаал цайдам сумын нутагт төрсөн.

Боловсролын байдал

  • 1961 онд ЗХУ-д Хууль цаазын дээд сургууль

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • Сайдын 1954 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05 дугаар тушаалаар Дотоод явдлын яамны орлогч сайд бөгөөд Засан хүмүүжүүлэх үйлдвэрийн лагерууд ба Хорих ангиудыг удирдах газрын даргаар томилогдон ажилласан байна. 
  • НАХЯ-ны Улсыг аюулаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн орлогч сайдаар томилогджээ. Хурандаа Ц.Лувсанг 1937-1941 онд хувьсгалт хууль ёсыг зөрчин завхруулах ажиллагаанд биечлэн оролцож байсан хэмээн буруутгагдаж НАХЯ-ны сайдын 1962 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 328 дугаар тушаалаар албан тушаалаас халсан байна.
Show More