ДАРЖААГИЙН БҮРНЭЭ

Сэлэнгэ аймгийн харьяат, 1908 онд төрсөн.

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1935 оноос эхлэн ДЯЯ-нд ажилласан,
  • Сайдын 1947 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 118 дугаар тушаалаар ДЯЯ-ны орлогч сайдаар ажиллаж байсан хурандаа Д.Бүрнээд Засан хүмүүжүүлэх үйлдвэрийн лагеруудыг удирдах газрын даргын үүргийг хариуцуулжээ. 1949 оны 10 дугаар сараас тус газрын даргаар томилогдсон байна. 
  • 1954 онд түүнийг Зүүнхараа лагерийн даргаар ажиллаж байгаад ХАА-н яамны мэдэлд шилжүүлж ажиллуулсан байна. 
Show More