н.БАДАМСҮРЭН

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • Дивизоны комиссараар ажиллаж байхад нь ДЯЯ-ны сайдын 1939 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 696 дугаар тушаалаар Засан хүмүүжүүлэх үйлдвэрийн лагеруудыг удирдах газрын /ЗХҮЛУГ/ даргаар томилсон байна.
Show More