ДАРЖААГИЙН ГЭНДЭН-ЯРИНПИЛ

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • ДЯЯ-ны сайдын 1936 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 148 дугаар тушаалаар Улсын засан сайжруулах газрыг тус яаманд шилжин ирсэнтэй холбогдуулан Төв засан сайжруулах газар байгуулж, даргаар нь томилжээ.
  • 1932 оны эсэргүү хөдөлгөөнийг дарахад оролцож явсан бөгөөд аж үйлдвэрийн гавьяаны болон Алтан гадас одонгоор шагнагдаж байжээ.
Show More