н.БАЯРСАЙХАН

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1936 онд Төв засан сайжруулах газрыг Дотоод явдлын яаманд шилжүүлэхэд Шүүх яамнаас томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүнд энэ хүний нэрийг оруулж, албан тушаалыг нь Төв засан сайжруулах газрын дарга гэж тэмдэглэжээ.
Show More