н.САНЖАА

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1936 онд Төв Засан сайжруулах газрын даргаар ажиллаж байсан тухай Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архивын нэгэн жагсаалт баримтад бичигдэн үлджээ.
Show More