ГОНЧИГИЙН ШАРБАНДИ

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • Шүүх яамны сайдын 1931 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 75 дугаар тушаалаар Засан сайжруулах газрын даргаар томилогдсон байна.
  • Намын гишүүн, Зүүн хязгаарын Ү хороонд сумангийн дарга, төв сургуулийн сургагч, ерөнхий даргын давтан курст сурч, ажиллаж байжээ. 1937 оны хэлмэгдүүлэлтэд өртөн цаазлагдсан тухай Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архивын холбогдох баримтад дурдсан байдаг.
Show More